Instrukcja zwrotu książek do biblioteki .

🏕 W domu:

Skompletuj książki z biblioteki:

➡️1) Oddzielnie podręczniki
Zdejmij z podręczników okładki, usuń wszystkie swoje notatki zapisane ołówkiem, w tym imię i nazwisko (jeśli podręcznik swój podpisałeś)
Włóż podręczniki do torby foliowej , umieść w niej kartkę z imieniem i nazwiskiem, uczeń klasy….
Poniżej wypisz przedmioty z których zwracasz podręczniki

➡️2) Oddzielnie inne książki:

Usuń zakładki z książek lub inne kartki
Książki włóż do oddzielnej torby foliowej.
Umieść w niej kartkę z imieniem i nazwiskiem, uczeń klasy…

 

➡️➡️A następnie

Przyjdź do biblioteki w wyznaczonym czasie i przynieś ze sobą swój długopis.

 

📚W bibliotece:

1. Przed wejściem do biblioteki załóż maseczkę i rękawiczki gumowe
2. Zdezynfekuj ręce i zachowaj odpowiedni odstęp
3 Książki odłóż w wyznaczonym miejscu
4 Przyniesionym długopisem podpis listę zwrotu przygotowaną przez bibliotekarza
5 Książki są poddane kwarantannie (3 dni)
6 Wyznaczone przez dyr. szkoły osoby ocenią ich stan i zdecydują o odpisaniu bądź wstrzymaniu odpisu z konta ucznia.

⚠️UWAGA!⚠️

Biblioteka będzie czynna w środę 27 maja w godzinach 13.00- 15.00.

O następnych terminach będziemy informować na bieżąco.