Dobro powraca!

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji „Opatrunek na ratunek”.

Wspólnie możemy wiele.

Dobro powraca.