PODZIĘKOWANIE


PODZIĘKOWANIE

Dzieci, dyrekcja i nauczyciele serdecznie dziękują rodzicom za sfinansowanie regałów dla oddziału przedszkolnego „Pszczółki”. 

Szczególne podziękowania dla Pana Marka Kiedrowicza za wykonanie i montaż regałów oraz dla Pana Jarosława Żakowskiego za ich pomalowanie.