Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Informujemy, iż dzień 14 X 2019 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić tego dnia opieki, szkoła może zorganizować  zajęcia opiekuńcze. Dodatkowo informujemy, iż tego dnia nie będą realizowane dowozy szkolne i nie będzie dożywiania.

Prosimy o deklaracje w tej sprawie i udzielenie odpowiedzi wychowawcom lub w sekretariacie szkoły do dnia 11 X 2019 r.