Wycieczka Rodzinna do Nadleśnictwa Woziwoda

,, Po lesie chodzi pan Leśniczy.

Co on tam robi, coś chyba liczy?

– Panie Leśniczy, panie Leśniczy,

Przecież drzew w lesie nie da się zliczyć!

– Nie liczę wszystkich, tylko te chore,

Trzeba je wyciąć, więc znaczę korę.

Aby był zdrowy cały las,

Te chore trzeba wyciąć na czas”

Dnia 17 czerwca dzieci z oddziału przedszkolnego wraz z rodzicami uczestniczyli w wycieczce do Nadleśnictwa Woziwoda do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Dzieci wzbogacały wiedzę przyrodniczą podczas ciekawych prezentacji. Zobaczyły również okazy ptaków, zwierząt żyjących w naszych lasach, podziwiały pomnik przyrody – dąb Zbyszko. Z zainteresowaniem i zaangażowaniem szukały darów lasu, dostrzegały piękno lasu jesienią oraz wykonywały zadania edukacyjne. Na koniec odbyło się wspólne ognisko.
Dziękujemy Nadleśnictwu Woziwoda i pani Dorocie Rząska-Lis za edukację przyrodniczą dzieci.