Wizyta leśnika.

Nasze przedszkole odwiedził niezwykły gość – Leśnik Pan Tomasz Orzłowski, który obecnie pełni funkcję Inżyniera Nadzoru w Nadleśnictwie Rytel.
Celem spotkania było: zapoznanie dzieci z pracą leśnika, zachęcanie dzieci do opiekowania się i dokarmiania zwierząt leśnych i ptaków, kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody, pogłębianie wiadomości na temat ptaków i zwierząt żyjących w środowisku leśnym, uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka.
          Pan Tomasz zaznaczył, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających. Podczas spotkania dzieci miały również okazję poznać życie wybranych zwierząt (sarny, dzika, lisa) zamieszkujących lasy naszej okolicy. Na koniec wizyty pan Inżynier zaprowadził dzieci do pobliskiego lasu i nauczył dzieci rozróżnić drzewa liściaste od drzew iglastych. Ciekawie przekazane informacje dotyczące natury oraz jej ochrony na długo pozostaną w pamięci najmłodszych. Dzień ten stał się doskonałą okazją do propagowania proekologicznych zachowań dzieci oraz zasad dbania o środowisko naturalne i kształtowania prawidłowych postaw wobec przyrody. Pan Leśniczy przybliżył dzieciom informacje na temat swojej pracy, zwierząt żyjących w lesie, roślin chronionych i bezpieczeństwa podczas pobytu w lesie. Na koniec spotkania dzieci otrzymały kolorowe książki o zwierzętach żyjących w lesie od gościa. Wszyscy gorąco podziękowaliśmy gościowi laurką od dzieci za tak ciekawe spotkanie. Dziękujemy panie Tomaszu i mamy nadzieję że odwiedzi nas w przyszłym roku.