Konkurs Fundacji Banku Ochrony Środowiska „Postaw na Słońce”

Osiem uczennic naszej szkoły z klas III –ch gimnazjum, ósmej i siódmej tworzyło zespół w konkursie badawczy „Postaw na Słońce”, który miał na celu rozpowszechnienie wiedzy o  mikroinstalacjach OZE (Odnawialne Źródła Energii), czyli urządzeniach, pozwalających wytwarzać energię elektryczną we własnym zakresie na swój własny użytek. Konkurs szczególny nacisk kładł na fotowoltaikę, czyli technologie przetwarzania energii słonecznej na elektryczną.

Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej ENERGIA SŁOŃCA DLA DOMU i praktycznej „ZARABIAJ NA SŁOŃCU” – PROMOCJA INSTALACJI OZE NA PRZYKŁADZIE MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. Uczennice ciężko pracowały przez cały rok szkolny nad projektem. Teraz przesłaliśmy raporty do oceny i czekamy na werdykt jury. Bardzo zależało nam na możliwie najszerszym rozpowszechnieniu idei stosowania własnych mikroelektrowni słonecznych. Pozyskiwanie energii w tradycyjny sposób, czyli przez spalanie węgla, niesie ze sobą niezwykle szkodliwe skutki dla środowiska ze zmianami klimatycznymi i smogiem na czele. Wierzymy, że zmiana sposobu wytwarzania energii w Polsce, w tym przejście na mikroinstalacje OZE, przyczyni się do poprawienia stanu środowiska.

Jednym z zadań było przygotowanie apelu dla społeczności szkolnej, wykonanie makiety, plakatu i rozpowszechnianie mikroinstalacji OZE. Dziewczęta zaprezentowały swoje dokonania dnia 17 maja 2019r.

A G-K