Profilaktyczny happening.

22. 05. 2019 r. odbył się kolejny profilaktyczny happening przygotowany przez „Liderki profilaktyki szkolnej” pod hasłem „ Jemy jabłka i witaminy bo agresji i nałogów nie trawimy”.
W tym roku połączono profilaktykę agresji i nałogów ponieważ jeśli uczniowie będą kontrolować swoją agresję i nie poddadzą się nałogom to na terenie szkoły będzie bezpiecznej. Zapewniano ich, że w razie potrzeby mogą liczyć na pomoc ze strony nauczycieli, wychowawców, pedagoga, dyrektora. Liderki ostrzegały, że „ Nałogi kradną wolność i życie”. Wszyscy uczniowie dostali jabłka, których jedzenie jest lepsze od agresji i nałogów.