Uwaga!!!

Drodzy ósmoklasiści i gimnazjaliści.

Od poniedziałku (13 maja) rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych.

Poniżej przedstawiamy terminy i zasady postępowania rekrutacyjnego.

Nabór do szkół powiatu chojnickiego odbywa się na stronie https://chojnice.edu.com.pl/.

Następnie dokonujemy wyboru: JESTEM UCZNIEM 8 KLASY (szkoła podstawowa) LUB JESTEM UCZNIEM 3 klasy (gimnazjum)

Dalej z menu po lewej stronie wybieramy zakładkę ZGŁOŚ KANDYDATURĘ, podajemy nr pesel ucznia i uzupełniamy niezbędne dane osobowe oraz preferencje dot. wyboru szkół.

Pierwszy krok, czyli rejestracja w systemie, wypełnienie oraz Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy wykonać w terminie od 13 maja 2019 r. do 18 czerwca 2019 r.

Na stronie kuratorium.gda.pl znajduje się szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, na terenie województwa pomorskiego.

Warto również zapoznać się z ulotką rekrutacyjną http://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2017/04/ulotka_rekrutacja_2019-2020.pdf