Prelekcja dla rodziców.

Podczas zebrania z rodzicami odbyła się prelekcja dla rodziców na temat „ Internet tak czy nie. Nasze dzieci złapane w sieci.” Spotkanie prowadziła pani Magdalena Stolp, która w sposób interesujący omawiał zagadnienia cyberprzemocy i o profilaktyce uzależnienia od Internetu.

Zainteresowanie ze strony rodziców było duże.