Szanowni Rodzice i Opiekunowie naszych uczniów i przedszkolaków!

Toczy się spór zbiorowy pracowników oświaty z Rządem. Życzymy sobie wszyscy, aby skończyły się one porozumieniem. Jeśli jednak do niego nie dojdzie, to od poniedziałku, 8 kwietnia 2019 r. rozpocznie się strajk w oświacie. Do akcji strajkowej przystąpić może również ponad 85 procent zatrudnionych w naszej szkole nauczycieli i pracowników obsługi.

W związku z powyższym proszę abyście Państwo na bieżąco zapoznawali się z informacjami prasowymi i telewizyjnymi oraz stroną internetową szkoły. W przypadku, gdy związki zawodowe i rząd dojdą do porozumienia, zajęcia w szkole odbędą zgodnie z planem.

W dniach prowadzenia akcji strajkowej przedszkole i szkoła będą miały ograniczone możliwości zorganizowania opieki nad dziećmi i uczniami, dlatego proszę wszystkich tych, którzy mogą zostawić swoje dzieci w domu o to, aby to zrobili. Jeśli nie możecie Państwo zapewnić dzieciom bezpiecznego pobytu w domu, wtedy skierujcie je do szkoły. Jako dyrektor jestem zobowiązana do zapewnienia zajęć opiekuńczych w godzinach odpowiadających planowi lekcji. Prawdopodobnie nie będę jednak mogła zapewnić dożywiania.

Dziękując Państwu za zrozumienie w tym trudnym czasie, jednocześnie pragnę podkreślić, że sytuacja jest rozwojowa i może ulec zmianie z dnia na dzień.