… a tymczasem podczas lekcji muzyki …

Sambę nie tylko można tańczyć, ale również śpiewać i grać!

Zobaczcie i posłuchajcie, jak uczniowie naszej szkoły rozwijają swoje zdolności muzyczne.