Rodzinny Konkurs Wielkanocny „Najpiękniejsza Pisanka”

Szkoła Podstawowa im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi bardzo serdecznie zaprasza dzieci i rodziców do udziału w konkursie na najładniejszą pisankę wielkanocną. Zachęcamy do szukania nowych, oryginalnych sposobów tworzenia pisanek.

 1. Cel konkursu
 • Propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi
 • Pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania pisanek wielkanocnych
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci
 • Promowanie twórczości dziecięcej
 • Integracja dzieci i rodziców
 1. Uczestnicy

Konkurs adresowany jest dla dzieci i rodziców

 • z oddziału przedszkolnego i kl.,,0”
 • i dla klas I-III
 1. Warunki udziału w konkursie
 • Każda rodzina może wykonać tylko jedną pisankę w dowolnie wybranej technice. Wielkość jajka min 25 cm
 • Przedmiotem konkursu są wyłącznie formy przestrzenne – obowiązuje kształt jaja
 • Do pracy należy przytwierdzić kartkę zawierającą informacje (imię i nazwisko dziecka, grupa wiekowa, imię i nazwisko wychowawcy grupy)
 • Pisankę należy dostarczyć do wychowawawców grup i klas w terminie do 4.04.2019r (czwartek)
 1. Ocena prac

Komisja oceni prace według następujących kryteriów:

 • Ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność i pomysłowość prac, opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy, walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki), estetyka wykonania

-Rozstrzygnięcie konkursu – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w piątek – 5.04.2019r

-Wykonane prace będzie można odebrać w tygodniu poprzedzającym Święta Wielkanocne

Zapraszamy do udziału w konkursie!