Warsztaty zawodoznawcze

6 lutego uczniowie klas VIIISP, IIIaG, IIIbG brali udział w warsztatach zawodoznawczych prowadzonych  przez doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

Przed uczniami klasy VIII i klas III gimnazjum jest bardzo trudny wybór. Jaką wybrać szkołę, jaki zawód, , jak ocenić swoje możliwości …?

Celem warsztatów była pomoc uczniom ostatnich klas w wyborze nowej szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej. Dziękujemy za udział w warsztatach.