Drodzy Rodzice!

 

Dlaczego czytanie jest tak ważne w rozwoju dziecka?

Wszystkim nam zależy na sukcesie naszych dzieci w społeczeństwie.  Warunkiem do zdobywania wiedzy jest wciąż czytanie. Wielu dorosłych, choć umie czytać, nie czyta. Dlaczego? Ponieważ nawyk i potrzeba czytania kształtują się w dzieciństwie. To od nas, dorosłych, a w szczególności rodziców zależy czy taki nawyk ukształtuje się u naszego dziecka.

Współczesny świat jest często dla dzieci trudny i nieprzyjazny. Stres, pośpiech, brak czasu dla dziecka, nadmiar mediów elektronicznych-  powodują, że coraz więcej dzieci ma problemy emocjonalne i gorzej zna język. Dziecko, które nie rozumie języka i ma mały zasób słów nie jest w stanie samo czytać, gdyż jest to dla niego za trudne i zbyt nudne, zwłaszcza gdy ma w zasięgu atrakcyjną i nie wymagającą wysiłku telewizję czy Internet.

Język jest przy tym także narzędziem myślenia, a jeśli rozwija się słabo, to „koło się zamyka”- słabo czytające dzieci coraz mniej czytają i coraz słabiej się uczą.

Według badań prof. Kwiecińskiego z Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu- co piąty polski nastolatek jest funkcjonalnym analfabetą. Dzieci mają problemy z nauką, ponieważ nie potrafią czytać ze zrozumieniem. Biegłość w czytaniu, natomiast, czyni dziecko zdolnym do dalszego kształcenia. Stąd ogromna rola domu i szkoły, aby wykształcić w dziecku nawyk czytania.

Dlatego już od najwcześniejszych lat życia należy czytać dzieciom. Wspólne czytanie jest formą mądrego kontaktu z dzieckiem i doskonałą metoda wychowawczą.

Dlaczego trzeba czytać dzieciom?

  • Czytanie pomaga zrozumieć innych ludzi, ponieważ odgrywa ogromną rolę w rozwoju emocjonalnym dzieci
  • Czytanie pomaga osiągnąć sukces w szkole, ponieważ umożliwia dziecku zdobywanie wiedzy, ale także procentuje i pozwala odnieść sukces w dorosłym życiu
  • Czytanie pozwala zapamiętać zasady ortografii, dzieci uczą się pisowni trudnych wyrazów nie zdając sobie z tego sprawy
  • Czytanie pozwala rozwiązywać problemy- na przykładzie bohaterów z literatury dzieci uczą się jak je rozwiązywać
  • Czytanie odpręża, uspokaja i relaksuje, dostarcza rozrywki, może rozśmieszyć lub skłonić do refleksji
  • Czytanie dostarcza tematów na rozmowy z innymi
  • Czytanie rozwija wyobraźnię i koncentrację uwagi
  • Czytanie wzbogaca słownictwo
  • Czytanie to dobry sposób na nudę

Rodzina odgrywa ogromną rolę w rozbudzaniu potrzeb czytelniczych.  Potrzeba kontaktu z książką nie powstaje u dziecka samorzutnie. Dziecko nie odczuje  braku książki,  jeśli w ogóle nie będzie z nią się stykać. O rozwoju i rozbudzaniu umysłowym dziecka w znacznym stopniu decydują pierwsze lata życia, czyli ten okres, kiedy pozostaje ono pod bezpośrednim wpływem rodziny. Ważne jest, aby poświęcić dziecku czas codziennie- rozmawiać z nim, czytać bajki, wiersze, opowiadania, przy jednoczesnej selekcji programów telewizyjnych(wybierajmy tylko te, które będą dla dziecka wartościowe). Dziecko też musi widzieć rodziców czytających. Jeśli od najmłodszych lat uda nam się ukształtować pozytywny stosunek do czytania, będzie on procentował w całym dorosłym życiu.

Wspólne głośne czytanie z dziećmi jest najlepszą metodą wychowania świadomego czytelnika, ale jest także przyjemnością dla całej rodziny.

Żyjemy w cywilizacji telewizyjno- komputerowej. Badania wykazały szkodliwość zdrowotną nadmiernego korzystania z multimediów przez dzieci i młodzież.

Codzienne głośne czytanie jest szczepionką przeciwko wielu niepożądanym wpływom na psychikę dziecka ze strony współczesnej cywilizacji.

 

RODZICE! Czytajcie dzieciom codziennie 20 minut dziennie! To od Was w dużej mierze zależy przyszłość Waszego dziecka.

Obok pisania i liczenia czytanie jest jedną z najważniejszych umiejętności.

Zachęcamy Państwa do czytania razem z dzieckiem.

 Stopniowo wciągajmy dziecko do czytania. Na początku niech dziecko czyta tylko tytuły rozdziałów, bajek, wierszyków. Potem niech to będzie linijka lub zdanie. Stopniowo dojdą Państwo do całej strony. Nawet nie zauważą Państwo jak dziecko z dnia na dzień będzie chętniej i lepiej czytało.

Wspólne czytanie w rodzinie zbliża emocjonalnie, otwiera drogę do trudnych rozmów, chroni przed wieloma problemami wieku dorastania.

Przyzwyczajenie dzieci do czytania to ogromny kapitał, który możemy dzieciom dać przy odrobinie wysiłku.

Otwórzmy dzieciom drogę do czytania!