Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Informujemy, iż dzień 14 X 2019 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić tego dnia opieki, szkoła może zorganizować  zajęcia opiekuńcze. Dodatkowo informujemy, […]

Zajęcia dodatkowe.

Nasza szkoła oferuje wszystkim uczniom zajęcia pozalekcyjne, podczas których każdy będzie mógł rozwijać swoje pasje, pogłębić lub uzupełnić wiedzę, przygotować się do udziału w różnych konkursach, nabyć nowe umiejętności oraz  […]

Zebranie z rodzicami

Dnia 23 września br. odbędzie się w naszej szkole zebranie z rodzicami wg harmonogramu: 15.30 oddziały przedszkolne oraz klasa VIII SP 16.15 klasy I – VII SP ok. godz. 17.00 […]